Kotipalvelu Autan - logo-S
luotettava kumppani

AUTAN on Aluehallintoviranomaisen hyväksymä toimija

Palveluntarjoajana

Kotipalvelu Autan - logoArvonlisäverottomien kotipalveluiden tarjoajana ei voi olla kuka tahansa.

Kotipalvelu Autan Oy on sosiaaliviranomaisen valvoma yritys, jolla on lupa tuottaa alv-vapaita kotipalveluita Vihdissä, Lohjalla, Karkkilassa ja Espoossa

Mitä ovat arvonlisäverottomat kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut?

Tukipalvelut ovat kunnan tarjoaman kotipalvelun hoidon rinnalla tarjottuja täydennyspalveluita. Usein palvelut ovat ensimmäisiä itsenäisen asumisen tueksi tarvittuja palveluja mm. vammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekutoutujille. Voidaksesi hankkia palveluitamme sinun ei tarvitse olla kunnan kotihoidon asiakas.

Tukipalveluita ovat mm:

 • Saattajapalvelut
 • Siivous
 • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • Kaupassakäynti ja muut asiointipalvelut
 • Kylvetys- ja saunotuspalvelu
 • Vaatehuolto

 

Kuinka voit saada palvelua arvonlisäverottomasti?

Ota yhteyttä ja sovitaan veloitukseton arviokäynti. Palveluiden saamisen edellytyksenä voi olla mm. seuraavia syitä.

Alentunut itsenäinen toimintakyky

 • sairauden
 • iän tai
 • vamman vuoksi.

Arvonlisäverottoman palvelun kriteerien täyttyessä vastuuhenkilömme myöntää oikeuden ostaa palvelut arvonlisäverovapaana.

 • Arvonlisäveron maksuvapauden voit saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi.
 • Kartoitettuamme palveluntarpeen, teemme palvelusuunnitelman juuri Sinua varten.
 • Temme palvelusopimuksen sosiaalihuoltopalvelun tuottamisesta.

Mikä on aluehallintovirasto?

 Virasto hoitaa kahdeksan eri ministeriön alaisuuteen kuuluvia tehtäviä. AVIssa työskennellään poikkihallinnollisesti eli tehtäviä hoidetaan yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa.

Virastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan pääosin alueellisesti siten, että kukin AVI hoitaa tehtävät toimialueensa osalta.  On myös tehtäviä, joita hoidetaan keskitetysti tietyn tai tiettyjen AVIen toimesta.

AVIn tehtävistä säädetään useissa eri toimialoja koskevissa laeissa. 

Viraston tehtävät ja toiminnan tavoitteet kytkeytyvät aina voimassa olevaan hallitusohjelmaan.

AVIn toiminnalle on asetettu seuraavat vaikuttavuustavoitteet:

 • Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen
  AVI valvoo, että opetus, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintähuollon palvelut toteutetaan kunnissa lakien mukaisesti. AVIn tehtäviin kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten toimijoiden lupien myöntäminen ja valvonta.
 • Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen
  AVI edistää kansalaisten oikeusturvan toteutumista informaatio-ohjauksella ja aktiivisella yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa. AVI käsittelee kanteluja ja eräitä oikaisu- ja valitusasioita.
 • Asuin- työ- ja elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen
  AVI edistää asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta monin eri keinoin. Virasto osallistuu ympäristöterveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn, valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista sekä myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia.

AVIn tehtäviin kuuluu muun muassa

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
 • ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
 • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
 • ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja korvausasiat
 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • tupakka- ja terveydensuojeluviranomaisten ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kunnalliskantelujen sekä viraston toimialaan liittyvien valitusten ja kantelujen käsittely
 • saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjeistus ja valvonta
Kotipalvelu Autan - logo-S

Kotipalvelu AUTAN Oy on Suomalainen kokonaisvaltaista ihmisen kotona asumisen tukemista tuottava yritys. Kun omat voimavarasi eivät enää riitä, niin tulemme sinun avuksesi sinun ehdoilla, auttamaan arjen askareisiin. Tarjoamme Kotipalvelua ja Kotipalvelun Tukipalvelua. Myös alv-0 palveluina. Meillä käy myös palveluseteli Lohjalla ja Ptky-Karviaisen alueella.

luotettava kumppani