Nyt paljon julkisuudessakin olevat mielensairauksiin kohdistuvat kirjoitukset ovat päässeet paremmin näkyville. 

Urheilijoita

Viimeksi tänään uutiset ovat kertoneet urheilijoiden mielenterveysongelmista. Viime viikolla kerrottiin koululaisten kasvavista mielenterveysongelmista. Toivomisen varaa kuitenkin olisi vielä paljon. Kasvavat mielenterveysongelmat täytyy jo vihdoinkin saada puheisiimme ja näkyville.

Meidän kaikkien pitäisi oppia tunnistamaan, minkälaiset oireet liittyvät erilaisiin mielenterveyden häiriöihin. Yleisesti asiasta keskustelevat vain ne henkilöt, jotka liittyvät asiaan, työskentelee näiden ihmisten kanssa, tai ovat itse sairastuneet mieleltään, tai ystävä tai omainen on sairastunut.

Kaikki epäluulo liittyy siihen, että emme tiedä mitä mielensairauksiin liittyy. Mielenterveyden häiriön tunnistaminen on vaikeaa. Usein psyykkiset oireet ovat ohimeneviä. Mielenterveys voi kuormittua tilapäisesti jossain vaiheessa elämää ja tunnemme henkistä pahoinvointia. Perheessä voi sattua yllättävä kuoleman tapaus, joku perheen jäsenestä sairastuu vakavasti, sairastuu itse tai hyvä ystävä sairastuu, menettää pitkäaikaisen työpaikan tai sitten jokin muu laukaiseva tekijä.

On kuitenkin tärkeää, että ei jää yksin asian kanssa. Osaa hakea sopivaa apua tilanteeseen. Kuitenkin avun hakemista saattaa estää häpeäleima eli stigma. Emme halua puhua asiasta syrjinnän pelossa. Eristytään muista ja sairastunut aloittaa harrastamaan itsesyrjintää. Yleiset kielteiset reaktiot saavat aikaan sen, että mielenterveysongelmasta kärsivä ei hakeudu töihin tai kouluun tai muihin sosiaalisiin tapahtumiin.

KlaustrofobiaMeistä jokainen tuntee yhden yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Fobian. Fobiat ovat suhteellisen tavallisia mielenterveyden häiriöitä. Fobiassa toisin kuin useissa muissa mielenterveyden häiriöissä, ihminen itse ymmärtää pelkonsa aiheettomaksi, mutta ei siitä huolimatta kykene hallitsemaan sitä. Esimerkiksi ahtaanpaikankammosta kärsivä henkilö tietää, että hissiin meno ei ole vaarallista, mutta siitä huolimatta ei pysty siihen menemään. Tämä kuitenkin vaikeuttaa elämää suhteellisen paljon.

Olemme kaikki kuulleet myös sanan skitsofrenia. Skitsofrenia on yleisin niistä mielenterveyden häiriöistä, joihin liittyy psykoottisia oireita. Skitsofrenia vaikuttaa ajatteluun. Sairaudesta kärsivä voi kokea psykoottisia harha-aistimuksia, harhaluuloja ja puhua tai käyttäytyä hajanaisesti.

Harhaluuloinen voi esimerkiksi luulla olevansa joku muu ihminen tai tuntea syyllisyyttä asiasta, joita ei ole oikeasti tapahtunut.

Skitsofrenian aistiharhoista tavallisin on taas äänien kuuleminen. Äänet voivat olla vihaisia ja syyttäviä ja ne voivat olla läheisen tai vieraan ihmisen ääniä. Vaikka äänet eivät oikeasti kuulu, vaan ovat aivojen tuotos, niin sairastuneelle ne ovat hyvin todellisia. Äänien lisäksi voi olla muitakin oireita. Sairastunut voi haistaa tai maistaa tai nähdä asioita, joita oikeasti ei ole olemassa.

Opettele hyväksymään erilaisuuttaMiten voisimme kaikki yhdessä auttaa mielenterveyden sairauksista kärsiviä? Opettelemalla hyväksymään erilaisuutta ja ymmärtämään sairauden tuomia vaikeuksia ja haasteita.
”Kun seuraavan kerran näemme kadulla oudosti käyttäytyvän henkilön, joka näyttäisi keskustelevan jollekin näkymättömälle, niin muistetaan, että näkymätön henkilö on täyttä totta, näkyvälle ihmiselle.”

Katri Nykänen