Kotipalvelu Autan - logo-S
luotettava kumppani

Tietosuojaseloste


1. Rekisterin pitäjä

Y-tunnus: 3130685-4
Osoite: Vanha Turuntie 796
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 040 5365750
Sähköposti: katri.nykanen@kotipalveluautan.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kotipalvelu Autan Oy
Nimi: Katri Nykänen
Osoite: Vanha Turuntie 796
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 0405365750
Sähköposti: 
katri.nykanen@kotipalveluautan.fi

 

3. Tietosuojavastaava
Katri Nykänen, Vanha Turuntie 796, 03100 Nummela


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, sekä asiakassuhteen ylläpitoon, sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tai viranomaisilta saatuja tietoja kuten:
asiakkaan nimi, asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot. Omaisen nimi ja omaisen osoite- ja muut yhteystiedot.
Päivittäiskirjaaminen ja hoidon- ja toiminnan seuraaminen päivittäin. Rekisteri alkuun manuaalinen, mutta myöhemmin siirrytään sähköiseen järjestelmään, yrityksen toiminnan vakiintuessa. Manuaalinen rekisteri säilytetään alkuun Kotipalvelu Autan toimistotilan lukollisessa kaapissa. Kaappiin on avain, vain vastuuhenkilöillä ja myöhemmin palkattavilla vastuuhenkilöillä.
Kotipalvelu Autan Oy:n asiakkaana olevan potilaan hoitosuhteen kannalta muita merkittäviä tietoja (esim. laboratorio- ja tutkimustiedot, kertomustiedot, biometriset ja geneettiset tiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan omaiselta, edunvalvojalta tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

9. Säännönmukaiset tietojen

luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja asettamissa rajoissa.
Kotipalvelu Autan Oy:n henkilökunnalla ja ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakkaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.
Tiettyyn palveluun liittyvän liiketoiminnan siirtyessä kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä, luovutamme henkilötiedot toiminnan jatkajalle. Sopimus tehdään liiketoiminnan jatkajan kanssa, vastaavanlaisesta/tasoisesta suojasta.

10. Evästeiden (cookies käyttö)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaidemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluta.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste – toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä tiedoille suoriteta profilointia.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastettupyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuojasetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamassa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

14. Tietosuojaa valvova viranomainen

Rekisteröidyn oikeuksien valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu, johon rekisteröity voi olla tarvittaessa yhteydessä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki, Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs. 00520 Helsinki, Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 15.9.2020

Kotipalvelu Autan - logo-S

Kotipalvelu AUTAN Oy on Suomalainen kokonaisvaltaista ihmisen kotona asumisen tukemista tuottava yritys. Kun omat voimavarasi eivät enää riitä, niin tulemme sinun avuksesi sinun ehdoilla, auttamaan arjen askareisiin. Tarjoamme Kotipalvelua ja Kotipalvelun Tukipalvelua. Myös alv-0 palveluina. Meillä käy myös palveluseteli Lohjalla ja Ptky-Karviaisen alueella.

luotettava kumppani