Kotipalvelu Autan - logo-S
luotettava kumppani

Kotipalvelu Autan Oy

Kotipalvelu Autan Oy on suomalainen, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluita tuottava yritys. Haluamme mahdollistaa sinun, kotona asumisen ja elämisen arvokkaasti, mahdollisimman pitkään ja kaikissa elämäntilanteissa.

Palvelua sinun ehdoillasi

Annamme kiireetöntä ja luotettavaa palvelua, sinun omilla ehdoillasi.

Kotipalvelu Autan Oy on laaja, kotiin ja kodin ulkopuolelle tuotettava palvelu. Autamme luotettavasti kaikissa tarvittavissa toiminnoissa. Huomioimme myös sinun läheiset yhtenä osana kodissa tapahtuvaa apua.

Annamme yksilöllistä ohjaamista arjen askareihin ja avustamme tarvittaessa myös Kela-asioinnissa ym. virastoasioissa ja niiden hoidossa.

Teemme palvelun alettua yhdessä palvelusopimuksen. Sopimukseen kirjaamme sinun toiveet, niin palvelusta kuin omasta avustajastakin. Pyrimme aina siihen, että sama omahoitajasi voisi palvella sinua mahdollisuuksien mukaan.

Lue tästä lisää arviointikäynnistä

Palvelua sinun ehdoillasi

Annamme kiireetöntä ja luotettavaa palvelua, sinun omilla ehdoillasi.

Kotipalvelu Autan Oy on laaja, kotiin ja kodin ulkopuolelle tuotettava palvelu. Autamme luotettavasti kaikissa tarvittavissa toiminnoissa. Huomioimme myös sinun läheiset yhtenä osana kodissa tapahtuvaa apua.

Annamme yksilöllistä ohjaamista arjen askareihin ja avustamme tarvittaessa myös Kela-asioinnissa ym. virastoasioissa ja niiden hoidossa.

Teemme palvelun alettua yhdessä palvelusopimuksen. Sopimukseen kirjaamme sinun toiveet, niin palvelusta kuin omasta avustajastakin. Pyrimme aina siihen, että sama omahoitajasi voisi palvella sinua mahdollisuuksien mukaan.

Lue tästä lisää arviointikäynnistä

Kotipalvelu Autan tarjoaa palveluita seuraaville ryhmille

Kotipalvelun tukipalvelut täydentävät muuta kotipalvelua. Tukipalveluita ovat esimerkiksi ateriapalvelut, pienimuotoiset siivouspalvelut, saattajapalvelut, sauna- ja kylvetyspalvelut,  turvapuhelinpalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu. Palveluita voidaan järjestää myös erikseen, ilman muuta kotipalvelua. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujatKotipalvelu Autan tuottaa tukipalveluita myös kuntien hyväksymänä, jolloin saat palvelun arvonlisäverottomana. Hankkiaksesi palvelua sinun tulee ensin sopia kunnan sosiaalityöntekijän kanssa palvelun tilaamisesta, jonka jälkeen voit sopia kanssamme ilmaisen kartoituskäynnin jolloin teemme myös palvelusuunnitelman sinun toiveidesi mukaisesti.

Olemme Vihdin, Lohjan, Karkkilan ja Espoon kuntien hyväksymä palveluntuottaja.

Kun mielenterveys- tai päihdeasiakas kotiutuu esimerkiksi laitoshoidosta, niin Kotipalvelu Autan Oy voi aloittaa kotiin ja kodin ulkopuolelle tuotavan tuen.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Tuemme tarpeen mukaan niin lääkehuollossa, (isona työnkuvana työhömme kuuluu lääkkeiden vaikutusten seuraaminen) kodin kunnossapidossa, ruoan valmistuksessa, hakemusten täyttämisessä ja toimittamisessa, saattamisessa esimerkiksi psykiatriakäynneille ja lääkäriin, ulkoiluissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Laadimme yhdessä suunnitelman ja tavoitteen, mihin pyrimme.

Olemme Vihdin, Lohjan ja Karkkilan kuntien hyväksymä palveluntuottaja.

Annamme tukea niin arjen sujumiseen, ulkoilemiseen, lääkehuoltoon, hygieniaan, kodin siisteyteen, oikeanlaisen ravinnon saamiseen ja turvalliseen kodissa asumiseen mahdollisimman pitkään.

Palvelutt ikäihmisille - Kotipalvelu Autan
 

Seuraamme asiakkaan lääkkeiden vaikutuksia ja raportoimme tarvittaessa haittavaikutuksista niin hoitavalle lääkärille kuin omaisillekin. Teemme yhdessä asiakkaan ja asiakkaan omaisten kanssa palvelusopimuksen ja suunnitelman asiakkaan toivomista palveluista. Pyrimme aina siihen, että palvelua antaa asiakkaan niin sanottu omahoitaja, mahdollisuuksien puitteissa.

Kotipalveluita ja kotipalvelun tukipalveluita tarjotaan mm. vammautuinelle, kehitysvammaisille ja muille vammaisille.

Palvelut-vammaisillePalvelemme vammaispalveluiden piiriin kuuluvia asiakkaita henkilökohtaisen avun sekä kotipalvelun ja kuntoutuspalveluidemme puitteissa. Korostamme palvelussamme kuntouttavaa työotetta jolla pyritään edistämään asiakkaan omaa toimintakykyä ja itsenäistä elämää omassa kodissa. 

Palvelussamme panostamme palvelusuunnitelmaan ja erityisesti palvelun vaikuttavuuden seurantaan. Seuranta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä palvelun saajan ja hänen läheisten sekä muun hoitavan tahon kanssa.

Kotikäynnit voivat olla kertaluontoisia tai säännöllisesti tapahtuvia lyhyt- tai pitkäkestoisempia jaksoja.

Ota yhteyttä ja kutsu meidät veloituksettomalle kartoituskäynnille.

Palvelut lapsiperheille ovat mm. haasteelliset tilanteet, sairaudet, vammat ja muut lapsiperheiden toimintaan vaikuttavat tilanteet. 

Palvelut lapsiperheilleLapsiperheillä on myös erittäin haastavissa tilanteissa mahdollisuus saada kunnan tarjoama palveluseteli, jota voi tiedustella oman alueen sosiaalityöntekijältä. 

Olemme Vihdin, Lohjan ja Karkkilan kuntien hyväksymä palveluntuottaja.

Kotipalvelu Autan tarjoaa myös palveluita omaishoitajille.

Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen käyttö on tarkoitettu niille omaishoitajille, jotka eivät ole käyttäneet lakisääteisiä vapaitaan.

Palvelusetelillä omaishoitaja voi hankkia hänelle myönnettyjä kotona asumista tukevia palveluita omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle henkilölle. Omaishoitaja voi valita palveluntuottajan kaupungin tai kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle sijaispalvelulle (esim. hoitokoti).

Palvelutarpeen arviointi tehdään kaupunki tai kuntakohtaisesti, jossa palvelutarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Palveluseteli myönnetään aina määräajaksi (1-vuosi), jonka jälkeen se tulee hakea uudelleen.

Palvelusetelin käyttö.

Kunnan tai kaupungin myöntämän palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotus jää asiakkaan omavastuuhinnaksi.

AUTAN toimii seuraavilla alueilla

Vihti

Kotipalvelu Autan - Vihti

Lohja

Kotipalvelu Autan - Lohja

Karkkila

Espoo

Kotipalvelu Autan - Espoo

Aluehallintoviraston hyväksymä

Yhteistyössä

Kotipalvelu Iloita

Aspa Palvelut Oy

Yhteistyössä Aspa-palvelut-Oy

Sventovit

Olemme erikoistuneet seuraaviin palvelualueisiin

Kotipalvelu Autan - logo-S

Kotipalvelu AUTAN Oy on Suomalainen kokonaisvaltaista ihmisen kotona asumisen tukemista tuottava yritys. Kun omat voimavarasi eivät enää riitä, niin tulemme sinun avuksesi sinun ehdoilla, auttamaan arjen askareisiin. Tarjoamme Kotipalvelua ja Kotipalvelun Tukipalvelua. Myös alv-0 palveluina. Meillä käy myös palveluseteli Lohjalla ja Ptky-Karviaisen alueella.

luotettava kumppani